Verzekering

Alle Speelsters en Spelers van VC Katastroof zijn verzekerd voor alle volleybalwedstrijden, trainingen en tornooien via VLM Brabant (www.vlmbrabant.be)

 

Verzekering

De gewone sportverzekering bij ETHIAS voor alle VLM-leden (polis nr 45.183.645)

Wie zijn verzekerd?Op voorwaarde dat ze medisch gekeurd werden bij aanvang van het lidmaatschap zijn al onze leden zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en hun burgerlijke aansprakelijkheid. VLM Vlaams-Brabant onderschreef hiervoor een polis bij de verzekeringsmaaschappij ETHIAS.

De algemene voorwaarden voor VLM-Brabant (in PDF-formaat) kunt U hier inkijken of downloaden.    Algemene Voorwaarden

 

Wat doen ingeval van ongeval?

 1. De clubsecretaris vult samen met de betrokkene en eventuele getuigen de ongevalsaangifte in en geeft ze mee aan de gekwetste speler, liefst samen met een omslag waarop het adres van VLM Vlaams-Brabant, Kaasmarkt 28 / 1 te 1780 Wemmel.
 2. Deze geeft het document af aan de dokter die, na onderzoek, het medisch gedeelte (blz 3-4) verder invult. De gekwetste speler stuurt het document zo snel mogelijk naar VLM Vlaams-Brabant. Het is steeds aan te raden een fotokopie te nemen van de ingevulde pagina’s.
 3. Na controle of de gekwetste speler is aangesloten bij VLM stuurt VLM Vlaams-Brabant de aangifte door naar ETHIAS.
 4. De gekwetste speler ontvangt van Ethias een bevestiging en een dossiernummer. Dit nummer moet hij op alle verdere briefwisseling vermelden. VLM VLAAMS-BRABANT komt hier ver der niet meer tussen. De verdere afhandeling van het dossier gaat dus verder tussen het lid en Ethias.
 5. De gekwetste speler houdt alle documenten (doktersttesten, betaalbewijzen van ziekenhuis, dokter, apotheker, kine, ed. bij. Na hestel zullen deze worden opgevraagd door de verzekering.
  Ook hier is het raadzaam van alles een kopietje te nemen alvorens alles op te sturen.
 6. Via het extranet van Ethias wordt aan VLM Vlaams-Brabant de mogelijkheid geboden om van op afstand het dossier mee op te volgen. Elke club kan bij Ethias ook een login + code bekomen om de dossiers van hun club mee op te volgen. Clubverantwoordelijken kunnen via het extranet echter geen aangifte doen, vermits er door de federatie vooraf een controle op het lidmaatschap moet gebeuren. Vandaar dat de aangifte eerst naar VLM VLAAMS-BRABANT moet gestuurd worden.
  Meer info over het Extranet van Ethias vind je hier:
  http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF203/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet/Toegangsvoorwaarden.htm
 7. Blanco formulieren kunnen steeds worden gedownload van onze website. (zie verder)

 

Ongevalsangifte

Echter, in geval van hoogdringendheid en bij gebrek aan dergelijk formulier kan je hier een formulier downloaden in afzonderlijke bladzijden. Niet ze aan mekaar zodat ze één geheel vormen. ongevalsaangifte
Gratis verzekering van vrijwilligers binnen de club (via DEXIA en de prov. Vlaams-Brabant)

Wat zijn vrijwilligers?

We spreken hier NIET van de gewone leden van de club. Deze zijn, naast de sportieve activiteiten, ook reeds verzekerd voor de occasionele medewerking aan een eetfestijn, een bal of een andere activiteit van de club, via de polis van de federatie (Ethias), voor zover ze in orde zijn met hun lidmaatschap bij de VLM. (Zie polis VLM p. 4 – Definities, punt 6: verzekerde activiteiten).Vrijwilligers zijn ouders, vrienden, ed. die NIET AANGESLOTEN zijn bij de club, maar ter gelegenheid van de extra-sportieve activiteiten hun medewerking verlenen op vrijwillige basis (en dus zonder vergoeding).

 

Wat is vrijwilligerswerk?

Hier geldt de volgende bepaling: vrijzilligerswerk is elke activiteit:

 • die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht
 • ten behoeve van één of meer personen, een groep of organisatie of de samenleving in het algemeen
 • die ingericht wordt door een organisatei of een vereniging

Bestuurders van de vereniging, die niet angesloten zijn bij de VLM, kunnen ook als vrijwilliger worden aanschouwd